Sider med tagg blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Using the sandbox Godkjent 1.7 Steinar Hov 10 Måneder siden
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 10 Måneder siden
Blackboard - App for studenter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 10 Måneder siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Submit assignments and tests Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Levere inn oppgaver og prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Announcements notifications and calendar Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Oppslag varsler og kalender Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Gjenbruk av spørsmål i prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Reusing questions in tests Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Edit course front page and other module pages Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Endre utforming på startsiden og andre modulsider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden