Sider med tagg blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Blackboard - Adaptive release content Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Add third party applications Godkjent 1.3 Anette Juland 2 År siden
Blackboard - Adjusting the course menu Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Announcements notifications and calendar Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - App for studenter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 9 Måneder siden
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 9 Måneder siden
Blackboard – Bruk av TeamSite for prosjekter Godkjent 1.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden Flytt til søppelkassen
Blackboard - Bruk av vurderingsmatriser Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 11 Måneder siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lasse Georg Tønnessen 1 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Course introduction for students Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Courses and organizations Godkjent 1.2 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden