Sider med tagg blackboard learn .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Add third party applications Godkjent 1.3 Anette Juland 2 År siden
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 11 Måneder siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 2 År siden
Blackboard - Courses and organizations Godkjent 1.2 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Creating and editing announcements Godkjent 1.6 Ragnhild Karlsen Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Creating and editing group sets Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Edit course front page and other module pages Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 2.5 Steinar Hov 11 Måneder siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 3 Måneder siden
Blackboard - Element og tom side Godkjent 2.3 Ragnhild K. Dalslåen 2 År siden