Sider med tagg blackboard learn .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Courses and organizations Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 2 Dager siden
Blackboard - Emner og organisasjoner Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 2 Dager siden
Blackboard - The course management menu Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - Meny for emneadministrasjon Godkjent 2.1 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - Innholdsområde og menyer for å legge til innhold Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - introduction to the user interface Godkjent 2.5 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet Godkjent 4.7 (Mindre endring) Therese Federl 6 Dager siden
Blackboard - Import questions from external sources Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 2.0 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - tips for quick navigation Godkjent 2.2 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - tips til rask navigasjon Godkjent 3.3 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Question types for tests and surveys Godkjent 1.7 Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser Godkjent 1.9 Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 2.2 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.5 (Mindre endring) Therese Federl 21 Dager siden
Blackboard - Sende e-post til studenter Godkjent 2.3 Ole Bjarne Mogård 3 Måneder siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.6 Amelia Dixie Matre 6 Måneder siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.4 Bjørnar Østtveit 7 Måneder siden
Blackboard - Redigere grupper Godkjent 1.7 Monika Berge 7 Måneder siden