Sider med tagg black board .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Tilpasset visning av innhold Godkjent 2.6 Ragnhild Karlsen Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Overview of the grade center Godkjent 1.3 Mari Jeanette Pukstad 2 År siden
Blackborad - Organizing the grade center Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Blackboard - Add third party applications Godkjent 1.3 Anette Juland 2 År siden
Blackboard - Opprette prøver og undersøkelser Godkjent 1.6 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Innholdsområde og menyer for å legge til innhold Godkjent 1.4 Ragnhild K. Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra Godkjent 1.9 Kari Anne Flem Røren 1 År siden
Blackboard - Emner og organisasjoner Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Adjusting the course menu Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Organiser vurderingssenteret Godkjent 2.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Blackboard - Organizing the grade center Godkjent 1.9 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 År siden
Blackboard - Creating and editing announcements Godkjent 1.6 Ragnhild Karlsen Dalslåen 1 År siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Kopiere flytte og slette innhold Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Using the calendar Godkjent 1.3 Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Opprette og redigere gruppesett Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating and editing group sets Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Question types for tests and surveys Godkjent 1.4 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Endre utforming på startsiden og andre modulsider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Edit course front page and other module pages Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Reusing questions in tests Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Gjenbruk av spørsmål i prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Import questions from external sources Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Tilpasset publisering av innhold Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser Godkjent 1.6 Ada Aligiai 11 Måneder siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.6 (Mindre endring) Steinar Hov 10 Måneder siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 9 Måneder siden
Blackboard - Oversikt over vurderingssenteret Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper Godkjent 1.1 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 8 Måneder siden
Blackboard - The course management menu Godkjent 1.3 Therese Federl 8 Måneder siden
Blackboard - Meny for emneadministrasjon Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 8 Måneder siden
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 4 Måneder siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 1 Måned siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 Måned siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 5 Dager siden