Sider med tagg bibliotek .

Status Revisjon Bruker  
The Virtual Library Godkjent 31.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 13 Timer siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 61.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 13 Timer siden
Bruke BibLaTex Godkjent 9.2 (Mindre endring) Gunvor Bjerkelund Røkke 9 Dager siden
Using BibLaTex Godkjent 3.5 Gunvor Bjerkelund Røkke 9 Dager siden
Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya Godkjent 10.7 Kristina Jones 16 Dager siden
EndNote Godkjent 20.3 Liv Gaustad 16 Dager siden
NAG numeriske subrutinebibliotek Godkjent 11.8 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 17 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Tyholt Godkjent 2.7 Anna Kittel 20 Dager siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 7.0 Anna Kittel 20 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Standards Godkjent 7.0 (Mindre endring) Astrid Sandvik 1 Måned siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 9.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 11.4 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 8.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 4.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 27.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
EndNote Godkjent 9.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 7.6 Anja Johansen 1 Måned siden
Leganto - digital reading lists Godkjent 7.1 Ilaria Canova Calori 1 Måned siden