Sider med tagg bibliotek .

Status Revisjon Bruker  
Data management plan Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 25 Dager siden
Leganto - digital reading lists Godkjent 6.9 Anja Johansen 27 Dager siden
Leganto - digitale pensumlister Godkjent 11.7 Anja Johansen 27 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 7.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
The Virtual Library Godkjent 27.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 52.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Using the APA reference style Godkjent 5.1 Liv Gaustad 1 Måned siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 8.9 Liv Gaustad 1 Måned siden
Courses and help from the library Godkjent 5.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 7.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Using Zotero Godkjent 6.5 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 9.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Order a compendium Godkjent 3.8 Nina Andersen 1 Måned siden
Bestille kompendium Godkjent 7.6 Nina Andersen 1 Måned siden
Using the Vancouver reference style Godkjent 3.7 Liv Gaustad 1 Måned siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 4.3 Liv Gaustad 1 Måned siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 13.6 Nina Andersen 2 Måneder siden
SciFinder Godkjent 3.2 Maria Sindre 2 Måneder siden
SciFinder Godkjent 3.3 Maria Sindre 2 Måneder siden