Sider med tagg bibliotek .

Status Revisjon Bruker  
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 8.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
SciFinder Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
EndNote Godkjent 15.7 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bestille kompendium Godkjent 6.1 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.4 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.1 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Dag siden
How to find available articles Godkjent 3.4 Tina Halkinrud 2 Dager siden