Sider med tagg beredskap .

Status Revisjon Bruker  
Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering Godkjent 3.9 Jan Erik Kaarø 8 Dager siden
Linjeleders brannansvar Godkjent 4.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Evakueringsansvarligs brannansvar Godkjent 5.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Brannvest Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Beredskap under korona-pandemien Godkjent 2.6 Jan Erik Kaarø 16 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 21.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 19 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 52.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 22 Dager siden
Fellesadministrativ koordineringsgruppe for korona-håndtering Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Romkort Godkjent 22.8 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
Hjertestartere Godkjent 4.8 Rune Haugen 4 Måneder siden
Strålevern - beredskap ved uhell og ulykke Godkjent 3.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Skift- og turnusarbeid ved NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Områdeansvarlige - Hovedbygningen - Gløshaugen Godkjent 4.2 Kristin Wergeland Brekke 7 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
HMS ved SU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 År siden
Retningslinjer for Teknisk beredskap Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 År siden