Sider med tagg bb .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 År siden
Blackboard - Adaptive release content Godkjent 1.3 Kari Anne Flem Røren 2 År siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Add third party applications Godkjent 1.3 Anette Juland 2 År siden
Blackboard - Adjusting the course menu Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 2 År siden
Blackboard - App for studenter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Content folder and learning module Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 2 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 2 År siden
Blackboard - Creating and editing group sets Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - default layout of the course menu Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Edit course front page and other module pages Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 2.5 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Element og tom side Godkjent 2.3 Ragnhild K. Dalslåen 2 År siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Emner og organisasjoner Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 2 År siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.2 Steinar Hov 1 År siden
Blackboard - Endre utforming på startsiden og andre modulsider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Gjenbruk av spørsmål i prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden