Sider med tagg bb .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Blackboard - Meny for emneadministrasjon Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 4 Måneder siden
Blackboard - The course management menu Godkjent 1.3 Therese Federl 4 Måneder siden
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 5 Måneder siden
Blackboard - Creating and editing single groups Godkjent 1.1 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Opprette og redigere enkeltgrupper Godkjent 1.1 Steinar Hov 5 Måneder siden
Blackboard - Oversikt over vurderingssenteret Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Blackboard - Upload files to My content Godkjent 1.9 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - Laste opp filer til Mitt innhold Godkjent 2.2 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.2 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 2.5 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - introduction to the user interface Godkjent 2.2 (Mindre endring) Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet Godkjent 4.3 (Mindre endring) Steinar Hov 6 Måneder siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.6 (Mindre endring) Steinar Hov 7 Måneder siden
Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser Godkjent 1.6 Ada Aligiai 8 Måneder siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Blackboard - Tilpasset publisering av innhold Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Blackboard - Using the sandbox Godkjent 1.7 Steinar Hov 9 Måneder siden
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.8 Steinar Hov 9 Måneder siden
Blackboard - App for studenter Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 9 Måneder siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden