Sider med tagg afc .

Status Revisjon Bruker  
Registrere bil for parkering på NTNU Godkjent 7.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 18 Dager siden
Post Godkjent 6.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 21 Dager siden
Short-term booking of campus areas Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 24 Dager siden
Lån av lokaler Godkjent 12.7 (Mindre endring) Trond Øyum 24 Dager siden
Payment for parking at NTNU Godkjent 5.7 (Mindre endring) Trond Øyum 27 Dager siden
Elbil - parkering og lading Godkjent 7.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Electric cars for work-related use Godkjent 3.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 14.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 8.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Betale for parkering på NTNU Godkjent 16.8 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Parking rules at NTNU Godkjent 6.1 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.5 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Avfall Godkjent 17.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Fire safety - Ålesund Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 5.6 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 5 Måneder siden
Fire safety - Gjøvik Godkjent 1.4 Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Application for on-site parking at NTNU Godkjent 3.0 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Fire safety - Dragvoll Godkjent 1.8 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden