Sider med tagg økonomiavdelingen .

Status Revisjon Bruker  
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 2 Dager siden
Bestille flyreise Godkjent 8.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Dager siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 18 Dager siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 27.5 (Mindre endring) Jens Petter Nygård 1 Måned siden
Reiseregning Godkjent 12.3 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Sjekkliste ved kjøp av vitenskapelig utstyr og annet teknisk utstyr Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 14.6 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 5 Måneder siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Leiebil Godkjent 5.6 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.3 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden