Sider med tagg økonomiavdelingen .

Status Revisjon Bruker  
Reiseregning Godkjent 14.0 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 29.4 (Mindre endring) Jens Petter Nygård 1 Måned siden
Sjekkliste ved kjøp av vitenskapelig utstyr og annet teknisk utstyr Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.8 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.1 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.4 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 5.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Bestille flyreise Godkjent 8.3 (Mindre endring) Tina Husby Aune 7 Måneder siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 14.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 7 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 7 Måneder siden
Kommunikasjonskurset Flink med folk Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Reiseforskudd Godkjent 6.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Rollebeskrivelser for ansatte i økonomifunksjoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden