Sider med tagg økonomi .

Status Revisjon Bruker  
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Dag siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.0 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.3 Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Reiseregning i retur Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 15 Dager siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden