Sider med tagg øk .

Status Revisjon Bruker  
Instituttstyret ved IIF Godkjent 5.0 Dagrun Lorgen Jensen 3 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 31.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 3 Dager siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 5 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 27.7 Vivian Sekkenes 9 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.5 Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Tilsettingsråd for Fakultet for økonomi Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Råd og utvalg ved Fakultet for økonomi Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 11 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 17.4 Kristina Jones 11 Dager siden
Studieveiledere - ØK Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 12 Dager siden
Ferdige presentasjoner - ØK Godkjent 2.0 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Instituttledermøte ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 7.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.4 Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.5 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.6 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Ledige stillinger for studenter ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 5 Måneder siden