Sider med tagg øk .

Status Revisjon Bruker  
Instituttstyret ved IIF Godkjent 6.6 Dagrun Lorgen Jensen 8 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.3 Berit Hansen Gilde 28 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.1 Therese Mjøen 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Ledige stillinger for studenter ved ØK Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 4 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Studieveiledere - ØK Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 8 Måneder siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 9 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 11 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 6.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden