Sider med tagg øk .

Status Revisjon Bruker  
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 7.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 18 Timer siden
Instituttledermøte ved ØK Godkjent 1.4 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.6 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.5 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.6 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.0 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 30.0 (Mindre endring) Gry-Lene Johansen 5 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 7 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 27.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Instituttstyret ved IIF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 17.1 (Mindre endring) Gry-Lene Johansen 1 Måned siden
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Ferdige presentasjoner - ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.7 Geir E. W. Ekle 4 Måneder siden
Rekruttere vitenskapelig ansatte ved ØK Godkjent 2.3 Tore Hugubakken 5 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Valg ved ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 9 Måneder siden