Sider med tagg {{personUrl}} .

Status Revisjon Bruker  
Sensurere i Marking 2 i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.9 Arild Sørum Hjelle 1 Time siden
Infection control Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Smittevern Godkjent 4.6 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Temporary guidelines governing physical presence on campus due to coronavirus Godkjent 4.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Oppmøte og besøk på campus Godkjent 7.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Office 365 Skype for business for studenter Godkjent 3.5 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 11 Timer siden
Cleaning procedures during the corona pandemic Godkjent 2.0 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 11 Timer siden
Renhold under koronapandemien Godkjent 2.2 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 11 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 22.3 Bernt Nicolai Særsten 11 Timer siden
Plan your teaching autumn 2020 Godkjent 1.8 Andreas Aarlott 11 Timer siden
Planlegge undervisning høsten 2020 Godkjent 2.4 Andreas Aarlott 11 Timer siden
NTNU Hjelp Godkjent 1.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 12 Timer siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.8 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 12 Timer siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 15.1 Hanne Strypet 12 Timer siden
Innhold og målgrupper for NTNUs temasider på Facebook Godkjent 3.7 (Mindre endring) Synnøve Aune 13 Timer siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 31.9 Unni Merete Salminen 14 Timer siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 7.2 Anette Knutsen 14 Timer siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 27.3 Kjersti Møller 14 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 20.1 Karoline Lorentzen 14 Timer siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.9 Rolf Thore Wold 15 Timer siden