Sider med tagg {{personOrgUrl}} .

Status Revisjon Bruker  
Stoffkartotek - kontaktpersoner Godkjent 6.6 (Mindre endring) Arve Johansen 8 Minutt siden
Using MySQL at NTNU Godkjent 2.4 Halvor Johan Steine 5 Timer siden
Studies at the department of Chemical Engineering Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Mogseth 6 Timer siden
Studier ved IKP Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 6 Timer siden
Rent cabin at Kongsvoll Godkjent 2.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 7 Timer siden
Bruke MySQL ved NTNU Godkjent 5.4 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 7 Timer siden
Sjekkliste for nyansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Timer siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 2.1 Bjarne Anders Lein 8 Timer siden
Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte Godkjent 4.4 Tora Benestad Ulstein 8 Timer siden
Grading in Marking 2 in Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 1.3 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 9 Timer siden
Sensurere i Marking 2 i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Timer siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Timer siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Timer siden
Grading in Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.4 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 9 Timer siden
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 2.0 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 9 Timer siden
Prezi Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Prezi Godkjent 1.8 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Working with human material Godkjent 5.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.7 Ann Kristin Sjaastad 10 Timer siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 35.5 Ivar Skjåk Nordrum 10 Timer siden