Sider med tagg {{personOrgUrl}} .

Status Revisjon Bruker  
Zoom videoundervisning Godkjent 4.4 Gaute Bjørnli 3 Timer siden
Office 365 - Installere på mobil og nettbrett Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Timer siden
Office 365 - Install on phone and tablet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Timer siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Timer siden
Office 365 - Deling og samarbeid Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Timer siden
Flytting til NTNUs e-postløsning Godkjent 9.1 Thomas Misje 4 Timer siden
Pick up your student card Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Timer siden
Utlevering av studentkort Godkjent 2.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Timer siden
Info om teknologi i rom for nettbasert undervisning Godkjent 4.3 Gaute Bjørnli 5 Timer siden
Guidelines for absence and management of operations during extensive absence due to coronavirus Godkjent 1.8 Rune Haugen 5 Timer siden
Office 365 - Sharing and collaboration Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Timer siden
Digital reading lists Godkjent 4.9 Ilaria Canova Calori 5 Timer siden
Digitale pensumlister Godkjent 9.4 Ilaria Canova Calori 5 Timer siden
Radiation protection - electron microscope Godkjent 2.2 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 5 Timer siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 5 Timer siden
Smittevern Godkjent 6.6 Bjørg Danielsen 6 Timer siden
Rental cars Godkjent 4.0 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Timer siden
Leiebil Godkjent 6.5 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Timer siden
Arbeidsmiljøprosjektet ved Kunstakademiet i Trondheim Godkjent 3.1 Christian Fossen 6 Timer siden
The work environment project at Trondheim Academy of Fine Art Godkjent 2.2 Christian Fossen 6 Timer siden