Sider med tagg {{orgUrl}} .

Status Revisjon Bruker  
Kommunikasjonsplan, NTNU-mal Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 Timer siden
KASPER - Register other student evaluation methods Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 1 Dag siden
KASPER - Registrere annen studentevaluering Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 1 Dag siden
KASPER - Publish reference group report Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 1 Dag siden
KASPER - Publisere referansegrupperapport Godkjent 5.0 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 1 Dag siden
BrowZine – Din egen tidsskriftsamling Godkjent 1.6 Marit Brodshaug 1 Dag siden Flytt til søppelkassen
Finne kilder Godkjent 27.2 Marit Brodshaug 1 Dag siden
Grading MSc theses at IIK Godkjent 1.6 Maria Sofie Sortvik Barosen 1 Dag siden
Koble til trådløsnettet med Linux Godkjent 4.8 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 1 Dag siden
For LUR-studenter Godkjent 6.2 Chris Helen Kvendseth Solvoll 1 Dag siden
Eduroam on Linux Godkjent 2.0 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 1 Dag siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 8.8 Pål Risan 1 Dag siden
Identitetsareal LUR Godkjent 1.3 Marius Irgens 1 Dag siden
Masterplass Godkjent 1.4 (Mindre endring) Marius Irgens 1 Dag siden
Utveksling Godkjent 2.2 (Mindre endring) Marius Irgens 1 Dag siden
FS - Tap av studierett ved manglende betaling av semesteravgift Godkjent 8.1 Anette Knutsen 1 Dag siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 4.8 Maria Sofie Sortvik Barosen 1 Dag siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 61.8 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Dag siden
Career support and development for postdocs Godkjent 5.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 1 Dag siden
Karriereutvikling for postdoktorer Godkjent 7.6 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 1 Dag siden