Metoder for...

Referansegruppe - for studenter

(Videresendt fra Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning)

Som student kan du bli spurt om å sitte i en referansegruppe for et emne som du tar. Da skal du være med på å evaluere emnet og bidra til at emnet har høy kvalitet.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
In English: Reference groups - quality assurance of education


Bli med i referansegruppe! #

Leder til videoen «Bli med i emnets referansegruppe!» på YouTube.

Se videoen «Bli med i emnets referansegruppe!» (1.40 min)

Referansegruppehåndboken (Sist oppdatert 2016)

Referansegruppens oppgaver #

Emneansvarlig oppretter en referansegruppe for sitt emne ved semesterstart. Gruppen skal bestå av noen av studentene som tar emnet.

Studentene i gruppa skal

  • ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter.
  • ​representere alle studentene i emnet.
  • skrive referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emneansvarlig.

Se også: Emneansvarlig sitt ansvar for referansegruppen

Skrive referansegrupperapport #

Rapporten fra referansegruppen skal gi konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering. I tillegg skal rapporten gi forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.

Referansegrupperapporten skrives Teams. Emneansvarlig oppretter referansegruppeteam for emnet i KASPER

Emnerapporten blir gjort tilgjengelig for fremtidige studenter.

Veiledning for utfylling av referansegrupperapport #

«Referansegruppens vurdering av kvaliteten på læringsaktivitetene» Her gir referansegruppen sin tilbakemelding om hva som har fungert godt og bør videreføres, og hva som eventuelt ikke fungerer godt og hvor det bør finnes tiltak for utvikling av kvaliteten. Fokus bør være på hvorvidt tilrettelegging og ressurser er hensiktsmessige og hvordan læringsaktiviteter og vurderingsform bidrar til at studentene når læringsmålene for emnet.

«Referansegruppens forslag til tiltak som kan øke læringsutbyttet» Dersom studentene har forslag til konstruktive tiltak som kan hjelpe emneansvarlig i utvikling av kvaliteten i emnet, skrives disse inn her. 

Levere rapporten #

Fra høsten 2020: 

Referansegruppearbeid i nytt verktøy (Teams)

Det er tatt i bruk et nytt verktøy for referansegruppearbeid og levering av referansegrupperapport. Mal for referansegrupperapport finnes i verktøyet. Emneansvarlig oppretter referansegruppen, med medlemmer, direkte i verktøyet ved semesterstart. I verktøytet finnes lenke til informasjon om referansegruppearbeidet og verktøy for rapportskriving. Rapporten leveres digital etter siste referansegruppemøte.

Finn tidligere rapporter #

Fra og med høst 2020: Finn emnerapport

Fram til og med våren 2020: Finn tidligere rapporter i Doq  | Veiledning for å finne rapporter i Doq

For emner som sluttføres våren 2020 vil noen rapporter finnes i Emnerapportportal og noen i Doq.

FØR høst 2020

NTNUs mal for referansegrupperapport (doc) | Mal i odt-format

Referansegruppa sender rapporten til emneansvarlig etter siste referansegruppemøte. Emneansvarlig legger rapporten fra referansegruppen sammen med sin egen emnerapport. Disse gjøres tilgjengelige for instituttleder og studieprogramleder(e) for program emnet inngår i. Slik når studentenes tilbakemeldinger fram til de som har ansvar for å følge opp.

Frister #

1. september for vårsemesteret
15. februar for høstsemseteret.

Fakultetet kan sette egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen.

Kurs og opplæring for referansegrupper #

Wiki om hvordan referansegruppearbeidet skal gjøres i Teams: Referansegrupper for studenter

Studenttinget har utarbeidet en egen håndbok for studenter som deltar i referansegrupper: Referansegruppehåndbok (Sist oppdatert 2016).

Video #

Hjelp! Vi har meldt oss på referansegruppe (varighet: 2 minutter, 15 sekunder).

Skjermbilete av video om referansegrupper for studenter.

Se også #

5 Vedlegg
138212 Visninger