Digital...

Universell utforming av digitale læringsressurser

English version: Universal design of digital learning resources

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når du lager noe som er universelt utformet, når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning (difi.no).

Om universell utforming av digitale læringsressurser #

Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger (IKT) i utdanningen er svært viktig for at alle skal kunne gjennomføre studier. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018, og fra 1. januar 2019 må alle nye nettløsninger rettet mot studenter være universelt utformet, mens eksisterende nettløsninger rettet mot studentene skal være universelt utformet fra 2021. Den nye loven berører digitale læremidler som nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper.

Hva innebærer universell utforming for deg som underviser? #

Du som underviser må universelt utforme digitale læringsressurser, og under kan du lære mer om hvordan du kan gjøre dette: 

Andre ressurser #

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

www.universell.no

Høgskolen i Innlandet har laget et kurs om universell utforming. Estimert tidsbruk er 2 timer. KOMMER

0 Vedlegg
2357 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)