Tilgang til Atekst

Vi må dessverre innføre begrensinger for bruk av Atekst. Ser du etter alternativer for å lese aviser, anbefaler vi PressReader og Nasjonalbibliotekets avistjeneste.

Søk om tilgang til Atekst #

Atekst-tilgang er kun ment å understøtte rent faglig/forskningsmessig bruk. Ansatte og studenter (på masterstudier eller høyere) med et reelt faglig behov må derfor sende søknad om tilgang til licensing@ub.ntnu.no 

  • Søknaden må inneholde navn på den som skal bruke Atekst, e-postadresse, organisatorisk tilknytning (institutt el.l.), om man er vitenskapelig ansatt eller student, samt en kort beskrivelse  (3-5 setninger) av det faglige/forskningsmessige behovet.
  • Vitenskapelige ansatte kan få brukernavn med passord som har varighet for ett kalenderår av gangen.
  • Studenter kan få brukernavn med passord som har varighet for 30 dager av gangen.
  • Når passord er utløpt må brukeren søke om ny tilgang.

Bakgrunn for begrensningen #

Fra 2020 ble prismodellen for Atekst endret slik at vi nå betaler pr. nedlastet artikkel, til 10 kr. per stk. Dette har ført til at vi hittil i år har betalt over 300.000,- for nedlastninger herfra, noe som tilsvarer beløpet vi betalte for hele 2019.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

0 Vedlegg
4062 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)