Smittevern

Smittevern og smittereduserende tiltak #

Godkjent av: Sentral beredskapsledelse
Dato: 02.07.2020

English version: Infection control and steps to reduce transmission

I takt med at samfunnet nå gradvis åpnes noe opp vil flere mennesker etter hvert møtes. Dette kan også øke sannsynligheten for smittespredning.

Her finner du konkrete smitteverntiltak som gjelder på NTNU, samt informasjon, råd og korte videoer fra flere offentlige og sentrale kilder i Norge. Dette er et supplement til NTNUs retningslinje for fysisk oppmøte på campus og retningslinje for arbeid på laboratorier og verksteder.

Smitteveier – direkte og indirekte smittevei #

Koronaviruset (og dermed sykdommen covid-19) smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte som kan overføres via to mulige smitteveier: 

 • Direkte smittevei skjer gjennom lufta og ved direkte kontakt.
  • Smitte gjennom lufta er mulig når en syk person nyser eller hoster, og viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn til en annen person som står nært.   
  • Kontaktsmitte oppstår når virus overføres fra hender til den smittede og videre til en annen person, som gjennom egne hender bringer viruset i kontakt med sine slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Indirekte smittevei skjer når virussmitten går via gjenstander og overflater.
  • Koronaviruset kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av blant annet type overflate, temperatur og luftfuktighet.

Med kunnskap om hvordan smitte kan overføres, kan vi hindre spredning ved å bryte smitteveien med god hygiene og avstand.

Enkle og effektive smitteforebyggende tiltak #

 • Har du symptomer fra luftveiene, mistanke om koronasmitte eller er i karantene skal du holde deg hjemme 
 • Hyppig såpevask eller desinfeksjon av hendene 
 • Hyppig vask av gjenstander og overflater som berøres av mange 
 • Unngå å ta i ansiktet med hendene 
 • Unngå å hoste og nyse på andre
 • Host og nys i tørkepapir. Dersom du ikke har tørkepapir tilgjengelig, bruk albuekroken
 • Ikke håndhils
 • Unngå kyssing og klemming
 • Hold minimum 1 meter avstand til andre personer

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

Tiltak for å ivareta smittevern på campus #

Generelle tiltak #

 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruk videokonferanser i stedet for fysiske møter/samtaler/veiledninger/kurs der det er mulig.  
 • Ha tørkepapir og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene
  1. Bruk albuen til å åpne dører
  2. Bruk for eksempel tørkepapir når du tar på dørhåndtak
  3. Bruk for eksempel adgangskortet eller lillefingeren når du trykker inn adgangskoden din
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.
 • Begrens deling av utstyr og materiell (for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende). Utstyr som må deles rengjøres av bruker selv etter bruk.
 • Rengjør gjerne også utstyr som ikke brukes av flere, for eksempel mobiltelefon. 
 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk
 • Lag lokale rutiner for hygiene rundt tekjøkken/spiserom.
 • Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig.
 • Dersom det er ansatte som arbeider ved flere campuser, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver campus. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe ved ulike campuser samme dag. 

Bruk av arealer på campus #

 • I undervisningssammenheng er det ingen grense på antall deltakere, men rommet må være stort nok til at alle deltakere kan ha minimum 1 meter avstand til andre personer. Avstandskrav gjelder i alle retninger.
 • Aktiviteten må risikovurderes med tanke på belastning på blant annet adkomstveier, toaletter, kjøkken-/spisearealer, garderober, rengjøring og andre leietakere i tillegg til smittevern. Lokale forutsetninger og utfordringer kan også føre til behov for risikovurdering av andre forhold.  
 • Stoler, benker, bord, etc. som ikke kan benyttes for å overholde krav til avstand skal markeres på en tydelig måte, f.eks. ved bruk av plasttildekking eller sperrebånd. 
 • Alle deltakere skal rengjøre hender før og etter bruk av rommet.  
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig. 
 • Berøringsflater og fellesutstyr (for eksempel møtebord, andre typer bord, armlener, touchpanel, tastatur, mikrofoner, arbeidsutstyr o.l.) må rengjøres av bruker selv før og/eller etter bruk. Vurder utskifting av utstyr, til alternativer som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker.
 • Følg råd ved arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (fhi.no). Ordinær undervisning og arbeid på campus omfattes ikke av dette.  
 • Planer for undervisning og andre aktiviteter må settes opp på en slik måte at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid. 

Bruk av munnbind og vernebriller  #

FHI anbefaler generelt ikke bruk av medisinske munnbind og ikke-medisinske ansiktsmasker. Noen helt få arbeidssituasjoner innebærer nærkontakt mellom personer, det vil si mindre enn 1 meters avstand i mer enn 15 minutter. I slike tilfeller kan det være behov for å bruke munnbind og vernebriller. Behovet for dette må risikovurderes i den enkelte arbeidssituasjon. 

Rutiner for renhold #

 • Avdeling for campusservice utfører renhold i alle arealer som er i bruk, med metoder som er tilpasset koronasituasjonen
 • Brukere av fellesutstyr må selv utføre renhold etter bruk: 
  • Bruk engangskluter (papir, mikrofiber) med vann og vanlige fettløsende rengjøringsmidler
  • Desinfeksjonsmidler (70% etanol) brukes på overflater som ikke tåler vann og rengjøringsmidler. Før bruk av desinfeksjonsmidler må synlig skitt tørkes bort med klut eller tørkepapir
  • Unngå bruk av spray, da dette vil føre til aerosoldannelse og oppvirvling av støv/partikler
  • Husk håndvask etter utført renhold
 • Avdeling for campusservice sørger for at nødvendig utstyr for renhold er tilgjengelig. Gi beskjed i e-vaktmester dersom noe mangler. 

Tiltak når akutte luftveissymptomer oppstår mens student eller ansatt er tilstede på campus #

Tiltak ved påvist Covid-19 hos student eller ansatt #

 • Student eller ansatt varsler HMS-seksjonen på tlf. 48409065.
 • Kommunehelsetjenesten i Trondheim/Ålesund/Gjøvik ivaretar smittesporing og definerer hvem som er nærkontakter 
 • NTNU bistår kommunehelsetjenesten med opplysninger knyttet til smittesporing på forespørsel 
 • NTNU vil få veiledning av kommunehelsetjenesten om eventuelt behov for smitterenhold 
 • Den som har fått påvist Covid-19 skal isoleres. Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist Covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus. 
 • Studenter eller ansatte som har vært i nærkontakt med en person med påvist Covid-19 skal enten ha oppfølging eller være i hjemmekarantene.  

Informasjon om smitteoverføring og håndhygiene  #

Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. Korte negler er lettere å holde rene enn lange. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte: Håndvask utføres med lunkent vann og flytende såpe. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Studenter og ansatte skal vaske hender og håndledd grundig, i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Vannkranen stenges etter endt håndtørk, bruk tørkepapiret til å lukke kranen med. 

Denne videoen fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser trinnene i korrekt utført håndvask

Både studenter og ansatte skal vaske hender 

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 
 • Når man kommer til campus 
 • Ved bytte av arbeidsrom eller arbeidsutstyr 
 • Etter hosting/ nysing og tørking av ansikt/ nesepussing 
 • Etter toalettbesøk 
 • Før hansker tas på og etter at hansker er tatt av 
 • Før og etter måltider 
 • Etter å ha vært ute 
 • Ved synlig skitne hender 

Dersom virus og bakterier var synlige  #

Denne videoen fra FHI viser hvordan smittestoff spres via hendene våre, og den synliggjør godt hvorfor håndvask er viktig. 

Bruk av hansker  #

Bruk av hansker reduserer ikke behovet for håndhygiene, fordi smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. FHI anbefaler ikke rutinemessig bruk av engangshansker. Denne filmsnutten viser hvorfor feil bruk av hansker utgjør en smitterisiko. Filmen er laget for helsetjenesten, men den har overføringsverdi med tanke på smitte av virus via hender. 

Hvis engangshansker skal benyttes er det viktig å vite hvordan man skal ta dem på og av. FHI har laget en film som viser riktig fremgangsmåte.

Hånddesinfeksjon  #

Koronaviruset er følsomt for alkohol, og hånddesinfisering kan gjøres dersom du ikke har tilgang på såpe og vann. Merk at effekten avhenger av at du bruker nok sprit til at håndledd og alle flater i hendene blir våte. La hendene lufttørke etterpå. Dersom hendene er synlig skitne vil ikke desinfeksjonen virke. 

Her kan du se en liten film om riktig hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon kort oppsummert  #

 • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig
 • Hånddesinfeksjon bør plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt på våte og/eller synlig skitne hender. Da bør håndvask utføres
 • Bruk nok håndsprit, fordel den over alle flater i hendene og håndledd og la det lufttørke 

Har du lyst til å fordype deg i kjemien og nanoteknologien bak såpe og sprit som middel mot virus kan du lese denne artikkelen fra Aftenposten: Vanlig håndsåpe fungerer bedre mot koronavirus enn Antibac.

Hjelp #

Gjennomføre risikovurdering 

Kilder til mer informasjon #

Fakta og råd fra myndighetene:

Sikresiden.no - smittevern

Korona i arbeidslivet (nyttig informasjon for å håndtere korona i arbeidslivet) - Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt #

HMS-seksjonen

Bedriftshelsetjenesten 

Endringslogg #

//Endret 02.07.2020// #

 • Nytt avsnitt  «Tiltak når akutte luftveissymptomer oppstår når student eller ansatt er tilstede på campus»
 • Nytt innhold i avsnittet  «Tiltak ved påvist Covid-19 hos student eller ansatt»
 • I «Rutiner for renhold»:
  • Ny lenke i første kulepunkt
  • Nytt kulepunkt med svart kule (nr 3)

Oppdatert 2. juli 2020

0 Vedlegg
4000 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)