Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM

På denne siden finner du informasjon om sentralt sarbeidsorgan (SESAM) og hvilken funksjon de har ved NTNU.

Se flere råd og utvalg ved NTNU

SESAM er det sentrale organet for medbestemmelse etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen ved NTNU. Her møter fagforeningene på vegne av sine medlemmerog arbeidsgiver for å få informasjon. De drøfter og forhandler saker som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere enheter. Eksempler på slike saker vil være forhold som berører ulike sider ved ansattes arbeidsforhold, som: Personalreglement, campus, omstilling, endring av organisasjonskart, lønnsforhandlinger, politiske og strategiske føringer, budsjett mm.

SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. De behandler også saker som oversendes fra lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, § 4.

Møteplan #

Sakslister og referat #

2021 #

2020 #

2019 #

2018 #

2017 #

Referat:

2016 #

Referat:

2015 #

Referat:

2014 #

Referat:

2013 #

Referat:

2012 #

Referat:

Medlemmer #

  • Personalsjef ved NTNU – arbeidsgivers faste representant, leder av SESAM
  • Representant(er) fra hver av Hovedsammenslutningene;
  • Representant(er) fra NITO
  • Hovedverneombudet ved NTNU

SESAM behandler også saker i henhold til Hovedtariffavtalen, dvs. lokale forhandlinger om lønnsendring.

Se også #

Kontakt #

Sekretær for SESAM: Brit Stolsmo

238 Vedlegg
36594 Visninger