Renhold under koronapandemien

English version: Cleaning procedures during the corona pandemic

Informasjon til ansatte og studenter på NTNU om renhold under koronapandemien. Siden blir oppdatert med til en hver tid gjeldende informasjon. Lokale tilpasninger i Ålesund og Gjøvik er presisert.

Følgende gjelder fra og med 10. august 2020.

Har du spørsmål om renhold og utstyr til dette, send din henvendelse til e-vaktmester eller kontakt@campusservice.ntnu.no

 

Dette gjør Campusservice som særskilte smitteforebyggende renholdstiltak: #

 • Rengjør alle berøringsflater i arealer som benyttes av flere daglig (dørhåndtak, kortlesere, gelender, bord og stoler i spiserom, servant, klosett osv.)
 • Rengjør sanitærrom, spiserom, minikjøkken og undervisningsrom daglig 
 • Sørger for veivisning til håndvask og tilgjengelig hånddesinfeksjon ved inngang til bygg
 • Sørger for engangskluter og hånddesinfeksjon i undervisningsrom og i spiserom
  • Ålesund og Gjøvik: Sørger for plassering av hånddesinfeksjon på strategiske steder i fellesareal

Gulv rengjøres i henhold til tjenestebeskrivelse for renhold.

Ta kontakt via e-vaktmester ved spørsmål. 

Særskilte smitteforebyggende tiltak bruker selv skal gjøre: #

 • Ha god håndhygiene og følge til enhver tid gjeldende råd om forebyggende smittevern fra Folkehelseinstituttet
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig.
 • Berøringsflater og fellesutstyr i undervisningsrom, møterom og andre fellesrom (for eksempel møtebord, andre typer bord, armlener, touchpanel, tastatur, mikrofoner, arbeidsutstyr o.l.) må rengjøres av bruker selv før og/eller etter bruk. Vurder utskifting av utstyr, til alternativer som er lettere å rengjøre/desinfisere. Plastfilm kan evt. benyttes over for eksempel tastatur og mus. Denne skal byttes mellom hver bruker.
 • Rengjør egen spiseplass hvis rommet brukes av flere 
 • Smittevern og smittereduserende tiltak

For å ivareta smittevern for alle og sikre tilstrekkelig renhold på campus er det særlig viktig at 1 meter avstand til alle etterleves. 

Hvordan selv utføre renhold av overflater, utstyr og annet: #

 • Bruk engangskluter (mikrofiber) med vann eller wet wipes som er plassert ut av Campusservice .
  • Ålesund: Bruk papir og desinfeksjonsmidler (70 % etanol)
 • Husk håndvask etter utført renhold

FHI's fakta, råd og tiltak til sektorer utenor helsetjenesten #

Informasjon om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten finnes på FHI's nettsider.

Endringslogg #

Oppdatering 16.11.2020

 • Rengjøring mellom forelesninger kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00 i store auditorium opphører i dag. 

Oppdatering 09.08.2020

 • Rengjøring i auditorium mellom forelesninger

Oppdatering 10.08.2020

 • Lagt inn mer spesifikk forklaring på hva bruker må rengjøre selv

Oppdatering 26.06.2020

 • Informasjonen gjelder fra og med 10. august 2020
 • Rengjøring av undervisningsrom gjøres nå daglig
 • Den enkelte må tørke over bord selv. Dette gjør også renholder, men bruker bør gjøre det i tillegg.
 • Campusservice legger ut wet wipes, ikke desinfeksjonsmidler (70 % etanol) i fellesrom
 • La til info om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten

Oppdatering 03.07.2020

 • "Dette gjør Campusservice som særskilte smitteforebyggende renholdstiltak":
  • Fjernet "Rengjør berøringsflater i trafikkareal 2-3 ganger daglig", under , da dette dekkes av kulepunkt 1.
 • "Særskilte smitteforebyggende tiltak bruker selv skal gjøre"
  • Fjernet "den enkelte bruker må anse alle berøringspunkter som urene" (kulepunkt 1)    
  • La til møterom og andre fellesrom under kulepunkt 3.
0 Vedlegg
8530 Visninger