Nylige endringer

Side Status Revisjon Bruker Dato Sammendrag  
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 12.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Minutt siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 16.6 Per Henning 1 Time siden
Vitenskapsmuseet - prosjektoversikt Godkjent 68.8 Riitta Anelma Oinas Solberg 1 Time siden
Digital hjemmeeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 4.1 Marian Førde 1 Time siden
Digital skoleeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 3.2 Marian Førde 1 Time siden
Bestille PC og Mac Godkjent 20.2 Tommy Strand Soleng 3 Timer siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 3.7 Anne Lillevoll Lorange 3 Timer siden
Studentombud Godkjent 5.1 Lennart Soligard 5 Timer siden
NTNUs Uniersitetshistoriske samlinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Timer siden Moved to NTNUs Universitetshistoriske samlinger
NTNUs Universitetshistoriske samlinger Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 6 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 7.0 Lars Trovatten Grønflaten 6 Timer siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Timer siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Timer siden satt inn lenke til ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet
Studentprest Godkjent 2.1 (Mindre endring) Maria Lillemoen 9 Timer siden
Booking av Drivhuset – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Trine-Lise Hykkerud Helgesen 1 Dag siden Endret e-postadresse for booking Flytt til søppelkassen
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 4.6 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
HMS ved IE Godkjent 3.5 Kai Torgeir Dragland 1 Dag siden
HR-medarbeidere Godkjent 27.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden la til person HR - ØK
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 9.5 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 5.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 Dag siden

RSS (Åpner i nytt vindu)