Panopto...

Panopto - automatisk opptak i auditorier

Panopto - automatisk opptak i auditorier

Automatisk opptak i klasserom # #

Eksempel på opptak:

TMA4105 Matematikk 2 vår 2020 - uke 13. Divergengsteoremet (opptak i F1 med kamera og iPad)

TTK4105 - Reguleringsteknikk 28.02.2020 (opptak i EL5 med følgekamera og tre kilder)

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi 10.02.2020 (Opptak i S7 med kamera og PC)

Forelesningssaler som er tilrettelagt for nettbasert undervisning med Panopto #

Her er en oversikt over rom som er tilrettelagt for nettbasert undervisning med automatiserte opptak i Panopto.

0 Vedlegg
1625 Visninger