English version – Mentimeter


Hva er Mentimeter? #

Mentimeter er et studentresponssystem på nett som gjør det mulig å gjøre enkel og brukervennlig publikumsinteraksjon i undervisningen. Undervisere kan sette opp en rekke typer spørsmål eller oppgaver, og studentene deltar på sin PC eller mobil. Resultatene vises i grafer og illustrasjoner i sanntid. Bruk Mentimeter for å aktivere studentene, bygge opp diskusjoner eller ta stemningen underveis.

Mentimeter hadde en webinar for NTNU i februar 2020. Du kan se opptaket av det her.

Mentimeter har en plugin til Powerpoint som du kan bruke for å gjøre presentasjonene dine interaktive.

Mentimeter i bruk i et grupperom

Tilgang #

Har du en Mentimeter-konto fra før, og vil bruke NTNU-lisensen med den?

  Logg på Mentimeter

Hjelp og support #

NTNU tilbyr ikke brukerstøtte på Mentimeter, men de har hjelperessurser på nett.


Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for alle ansatte og studenter.

Benyttes primært av undervisere ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Databehandleravtale #

Mentimeter er en samhandlingsstjeneste som krever databehandleravtale.

Status: Signert

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Mentimeter hos Mentimeter AB


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1 Vedlegg
4407 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)