Ledere ved NTNU

Oversikt over alle ledere ved NTNU.

In English: Management at NTNU

Se også: Samleside for organisasjonen

Snarveier:


Rektor og rektors lederteam

Viserektorer Gjøvik og Ålesund

Fakulteter og institutter

Snarveier:

 

Dekan: Carl Fredrik Lutken Shetelig
Prodekan utdanning: Rolee Aranya
Prodekan forskning: Casper Boks
Administrativ leder(fung.): Marianne Lyngdal Dyresen

Det humanistiske fakultet (HF)

Dekan: Anne Kristine Børresen
Prodekan for forskning: Bjørn Kåre Myskja
Prodekan for utdanning: Sara Brinch
Administrativ leder: John Kamsvåg
Forskningsseksjonen: Hanne Siri Sund
Studieseksjonen: Anne Marit Skancke
Økonomiseksjonen: Ståle Rønning
HR- og HMS-seksjonen:

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Dekan: Ingrid Schjølberg
Prodekan for utdanning: Roger Midtstraum.
Prodekan for forskning og forskerutdanning: Ingelin Steinsland
Prodekan for nyskapning: Kjell Sand
Avdelingsdirektør: Bernt Asle Arntsen
Forskningsseksjonen: Jon Kummen
Studieseksjonen: Vegard Rønning
HR-seksjonen: Cathrine Haugan Grønvik
Seksjon for kommunikasjon og rekruttering: Margrethe Meyer Bratt
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering: Guro Rørvik

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Dekan: Olav Bolland
Prodekan for forskning: Sveinung Løset
Prodekan for masterutdanningen: Leif Rune Hellevik
Prodekan for bachelorutdanningen: Karl Henning Halse
Administrativ leder: Anne Rossvoll
Forskningsseksjonen: Thea Sofie Melhuus Hojem
Utdanningsseksjonen: Gunnhild Sekkenes Hatlen
Økonomiseksjonen: Stig Erik Holiløkk
HR-seksjonen: Eva Terese Voldhagen

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Dekan: Siri Forsmo 
Prodekan for forskning: Pål Romundstad
Prodekaner for utdanning: Jon MagnussenToril Forbord
Prodekan for ph.d.-utdanning og innovasjon: Brita Solveig Pukstad 
Administrativ leder: Tor Christian Sletner
Utdanningsseksjonen: Ida Marie Bruun Jacobsen 
Forskningsseksjonen: Marianne Waldum Furnes
Økonomiseksjonen: Surur Taso
HR-seksjonen: Ingunn Wasland Pettersen

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Dekan: Øyvind Weiby Gregersen
Prodekan for forskning: Magnus Rønning
Prodekan for utdanning: Karina Mathisen
Prodekan for innovasjon: Eva Falch
Prodekan for profesjonsstudiene: Magnus Strøm Kahrs
Administrativ leder: Elin Cecilie Balstad
Forsknings- og innovasjonsseksjonen: Marianne Bjordal Havnes
HR/HMS-seksjonen: Marit Martinsen
Stab – Kommunikasjon, web og studentrekruttering: Elin Cecilie Balstad
Utdanningsseksjonen: Eirik S. Haugnes
Verksteder: Marianne Bjordal Havnes
Økonomi- og planseksjonen: Øyvind Toldnes

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Konstituert dekan: Tine Arntzen Hestbek
Prodekan for forskning: Karoline Daugstad
Prodekan for utdanning: Malin Noem Ravn
Administrativ leder: Liv Alfhild Unhjem
Forskningsseksjonen: Erik Ingebrigtsen
Studieseksjonen: Linda Fredriksen
Økonomiseksjonen: Henning Espenes
HR-seksjonen: Tone Aune

Fakultet for økonomi (ØK)

Dekan: Monica Rolfsen
Prodekan for forskning: Jon Olaf Olaussen
Prodekan for utdanning: Ann-Charlott Pedersen
Seksjon for virksomhetsstyring: Rannveig Helene Pedersen
Seksjon for studier og forskning: Gunnar Bendheim

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Direktør: Reidar Andersen
Forsknings- og samlingssjef: Solveig Bakken
Administrasjonssjef: Ivar Margido Jensås
Markeds- og kommunikasjonsleder: Yrja Flem
HR-leder: Christen Torvik

 


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanningskvalitet
Leder: Audun Grøm

Avdeling for studieadministrasjon
Leder: Annikken Løe

Avdeling for studenttjenester
Leder: Jenny Bremer

HR- og HMS-avdelingen
Leder: Arne Kr. Hestnes

Kommunikasjonsavdelingen
Leder: Siv Anniken Røv

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
Leder: Lisbeth Viken 

IT-avdelingen
Leder: Håkon Alstad

Avdeling for virksomhetsstyring
Leder: Knut Aspås
 

Økonomiavdelingen
Leder: Ingrid Volden

Avdeling for campusservice
Fungerende leder: Elin Sølberg

Eiendomsavdelingen
Leder: Lindis Burheim

Rektors stab


Universitetsbiblioteket

Biblioteksjef: Rune Brandshaug

0 Vedlegg
87986 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)