Ledere ved NTNU

Oversikt over alle ledere ved NTNU.

In English: Management at NTNU

Se også: Samleside for organisasjonen

Snarveier:


Rektor og rektors lederteam

Viserektorer Gjøvik og Ålesund

Fakulteter og institutter

Snarveier:

 

Dekan: Carl Fredrik Lutken Shetelig
Prodekan utdanning: Rolee Aranya
Prodekan forskning: Casper Boks
Administrativ leder: Lars Aalberg

Det humanistiske fakultet (HF)

Dekan: Anne Kristine Børresen
Prodekan for forskning: Bjørn Kåre Myskja
Prodekan for utdanning: Sara Brinch
Administrativ leder: John Kamsvåg
Forskningsseksjonen: Hanne Siri Sund
Studieseksjonen: Anne Marit Skancke
Økonomiseksjonen: Ståle Rønning
HR- og HMS-seksjonen: Espen Eiken

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Dekan: Ingrid Schjølberg
Prodekan for utdanning: Roger Midtstraum.
Prodekan for forskning og forskerutdanning: Ingelin Steinsland
Prodekan for nyskapning: Kjell Sand
Avdelingsdirektør: Bernt Asle Arntsen
Forskningsseksjonen: Jon Kummen
Studieseksjonen: Vegard Rønning
HR-seksjonen: Cathrine Haugan Grønvik
Seksjon for kommunikasjon og rekruttering: Margrethe Meyer Bratt
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering: Morten Sørlie

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Dekan: Olav Bolland
Prodekan for forskning: Sveinung Løset
Prodekan for masterutdanningen: Leif Rune Hellevik
Prodekan for bachelorutdanningen: Karl Henning Halse
Administrativ leder: Anne Rossvoll
Forskningsseksjonen: Astrid Vigtil
Utdanningsseksjonen: Gunnhild Sekkenes Hatlen
Økonomiseksjonen: Stig Erik Holiløkk
HR-seksjonen: Eva Terese Voldhagen

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Dekan: Björn Gustafsson
Prodekan for forskning: Pål Romundstad
Prodekan for bachelorutdanningen: Toril Forbord
Prodekan for masterutdanningen: Jon Magnussen 
Prodekan for ph.d.-utdanning og innovasjon: Brita Solveig Pukstad
Administrativ leder: Rannveig Tellemand Storeng
Utdanningsseksjonen: Thea Sofie Melhuus Hojem 
Forskningsseksjonen: Marianne Waldum Furnes
Økonomiseksjonen: Surur Taso
HR-seksjonen: Ingunn Wasland Pettersen

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Dekan: Øyvind Weiby Gregersen
Prodekan for forskning: Tor Grande
Prodekan for utdanning: Karina Mathisen
Prodekan for innovasjon: Eva Falch
Prodekan for profesjonsstudiene: Magnus Strøm Kahrs
Administrativ leder: Elin Cecilie Balstad
Forsknings- og innovasjonsseksjonen: Lars Onsøyen
HR/HMS-seksjonen: Marit Martinsen
Kommunikasjon og studentrekruttering - stab: Elin Cecilie Balstad
Studieseksjonen: Lillian Hanssen
Verksteder: Lars Onsøyen
Økonomi- og planseksjonen (midlertidig kontaktperson): Elin Cecilie Balstad

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Konstituert dekan: Tine Arntzen Hestbek
Prodekan for forskning: Karoline Daugstad
Prodekan for utdanning: Malin Noem Ravn
Administrativ leder: Liv Alfhild Unhjem
Forskningsseksjonen: Erik Ingebrigtsen
Studieseksjonen: Linda Fredriksen
Økonomiseksjonen: Henning Espenes
HR-seksjonen: Tone Aune

Fakultet for økonomi (ØK)

Dekan: Monica Rolfsen
Prodekan for forskning: Jon Olaf Olaussen
Prodekan for utdanning: Ann-Charlott Pedersen
Seksjon for virksomhetsstyring: Rannveig Helene Pedersen
Seksjon for studier og forskning: Gunnar Bendheim

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Direktør: Reidar Andersen
Forsknings- og samlingssjef: Solveig Bakken
Administrasjonssjef: Ivar Margido Jensås


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanningskvalitet
Konstituert leder: Gro Iren Kvanli Dæhlin

Avdeling for studieadministrasjon
Leder: Annikken Løe

Avdeling for studenttjenester
Leder: Jenny Bremer

HR- og HMS-avdelingen
Leder: Arne Kr. Hestnes

Kommunikasjonsavdelingen
Leder: Siv Anniken Røv

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
Leder: Lisbeth Viken 

IT-avdelingen
Leder: Håkon Alstad

Avdeling for virksomhetsstyring
Leder: Roar Tobro
 

Økonomiavdelingen
Leder: Ingrid Iren Eide

Avdeling for campusservice
Leder: Kjetil Mjøsund

Eiendomsavdelingen
Leder: Lindis Burheim
 

Rektors stab


Universitetsbiblioteket

Biblioteksjef: Rune Brandshaug

0 Vedlegg
80052 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)