Ledere ved NTNU

Oversikt over alle ledere ved NTNU. Se også: Samleside for organisasjonen

 

Snarveier:

 


Rektor og rektors lederteam

Viserektorer Gjøvik og Ålesund

Fakulteter og institutter

Snarveier:

 

Dekan: Carl Fredrik Lutken Shetelig
Prodekan utdanning: Gunnar Parelius
Prodekan forskning: Annemie Wyckmans
Administrativ leder: Lars Aalberg

Det humanistiske fakultet (HF)

Dekan: Anne Kristine Børresen
Prodekan for forskning: Britt Andersen
Prodekan for utdanning: Svein Gladsø
Administrativ leder: John Kamsvåg
Forskningsseksjonen: Hanne Siri Sund
Studieseksjonen: Anne Marit Skancke
Økonomiseksjonen: Ståle Rønning
HR- og serviceseksjonen: Åse Marit Skarholt

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Dekan: Geir Egil Øien
Prodekan for utdanning, med særlig ansvar for sivilingeniørstudiene: Brynjulf Owren.
Prodekan for utdanning, med særlig ansvar for ingeniørfag: Terje R. Meisler
Prodekan for forskning og forskerutdanning: Bjarne E. Helvik
Administrativ leder: Geir Ivar Soleng
Forskningsseksjonen: Jon Kummen
Studieseksjonen: Vegard Rønning
HR-seksjonen: Cathrine Haugan Grønvik

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Dekan: Ingvald Strømmen
Prodekan for forskning: Asbjørn Rolstadås
Prodekan for utdanning: Eilif Pedersen
Prodekan for bachelorutdanningen: Frank Almli
Administrativ leder: Anne Rossvoll
Forskningsseksjonen: Astrid Vigtil
Utdanningsseksjonen: Innplasseres senere
Økonomiseksjonen: Helge Morten Garberg
HR-seksjonen: Eva Terese Voldhagen

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Dekan: Björn Gustafsson
Prodekan: Hilde Grimstad
Prodekan for forskning: Pål Romundstad
Prodekan for utdanning:
Administrativ leder: Arild Skaug Hansen
Forskningsseksjonen: Rannveig Tellemand Storeng
Utdanningsseksjonen: Tore Romundstad
Økonomiseksjonen: Knut Arne Kissten
HR-seksjonen: Albert Adriaan Verhagen

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Dekan: Anne Borg
Prodekan for forskning og innovasjon: Tor Grande
Prodekan for utdanning og formidling: Øyvind Gregersen
Prodekan for yrkesrettet bachelorutdanning: Innplasseres senere
Administrativ leder: Elin Cecilie Balstad
Forskningsseksjonen: Lars Onsøyen
Studieseksjonen: Lillian Hanssen
Økonomiseksjonen: Innplasseres senere
HR/HMS-seksjonen: Heidi Hugdal

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Dekan: Marit Reitan
Prodekan for forskning: Kristen Ringdal
Prodekan for utdanning: Tine Arntzen Hestbek
Administrativ leder: Liv Alfhild Unhjem
Forskningsseksjonen: Erik Ingebrigtsen
Studieseksjonen: Åse Berg
Økonomiseksjonen: Henning Espenes
HR-seksjonen: Tone Aune

Fakultet for økonomi (ØK)

Dekan: Monica Rolfsen
Prodekan for forskning: Ann-Charlott Pedersen
Prodekan for utdanning: Per Bjarte Solibakke
Prodekan for etter- og videreutdanning: Grete Wennes
Seksjon for virksomhetsstyring: Tove Tveråmo
Seksjon for studier og forskning: Gunnar Bendheim

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Direktør: Reidar Andersen
Forsknings- og samlingssjef: Solveig Bakken
Administrasjonssjef: Ivar Margido Jensås


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanningskvalitet
Leder: Gro Iren Kvanli Dæhlin (midlertidig omdisponert)

Avdeling for studieadministrasjon
Leder: Knut Veium

Avdeling for studenttjenester
Leder: Jenny Bremer (midlertidig omdisponert)

HR- og HMS-avdelingen
Leder: Arne Kr. Hestnes

Kommunikasjonsavdelingen
Leder: Christian Fossen

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
Leder: Lisbeth Viken 

IT-avdelingen
Leder: Håkon Alstad

Avdeling for virksomhetsstyring
Leder: Roar Tobro
 

Økonomiavdelingen
Leder: Ingrid Volden

Avdeling for campusservice
Leder: Jørn-Viggo Bergquist

Eiendomsavdelingen
Leder: Lindis Burheim
 

Rektors stab


Universitetsbiblioteket

Biblioteksjef: Rune Brandshaug

0 Vedlegg
9827 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)