Finn rapporter for emner og studieprogram

I NTNUs nye studieplanverktøy er det etablert en ny modul for kvalitetssikring av emner (emnerapport). Modulen ble tatt i bruk høsten 2019. Høsten 2020 vil modul for kvalitetssikring av studieprogram (studieprogramrapport) bli tatt i bruk på studieprogramrapportering. 

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du skal vinne rapporter i nytt og gammelt verktøy. For høsten 2019 vil omlag 2/3 av emnene rapporterer i DOQ og 1/3 av emnene rapportere i nytt emnerapportportal.  


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Slik lagrer du rapporter
English version: Finding reports - Quality assurance of education


Finn rapport for et emne fra 2019 og framover #

 1. Gå til studieplanverktøyets studiekvalitetsportal
 2. Åpne filter for å sortere på fakultet og institutt
 3. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et emne fram til og med 2019 #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg det fakultetet som emnet tilhører
 3. Velg 'Emnerapporter' eller 'Referansegrupperapporter'
 4. Velg instituttet som tilbyr emnet
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et studieprogram før høsten 2020 #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg vertsfakultetet for studieprogrammet
 3. Velg 'Studieprogramrapporter'
 4. Velg studieprogram fra lista
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et institutt #

 1. Gå til DOQ
 2. Velg fakultetet som instituttet tilhører
 3. Velg 'Instituttrapporter'
 4. Velg institutt fra lista
 5. Velg rapport fra lista 

Se også: Liste over institutter og forkortelser.

Kontakt brukerstøtte #

Hvert fakultet har oppnevnt en DOQ-kontaktperson:

Systemansvarlig for DOQ hos IT er Øyvind Buljo.

0 Vedlegg
22312 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)