Fagforeninger

Informasjon om fagforeninger og verneombud ved NTNU. 

English version - Labour unions

Temaside Ny ved NTNU | Sider merket med fagforening

Fagforeningene ivaretar dine interesser og sikrer din medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Dette gjør de blant annet ved å:

  • Ta seg av medlemmenes interesser i sentrale og lokale lønnsoppgjør.
  • Utarbeide krav om nye avtaler.
  • Yte hjelp under arbeidskonflikter og liknende.
  • Representere medlemmene i forbindelse med tilsettinger.
  • Holde medlemmene informert om aktuelle lønns- og arbeidsspørsmål.

Du må selv ta kontakt med aktuell fagforening for å melde deg inn.

Fagforeninger ved NTNU #

Oversikt over fagforeningene ved NTNU, sortert under de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden:

AKAD - Akademikerne #

Les om Akademikerne på Akademikerne.no

LO - Landsorganisasjonen i Norge #

Les om LO på LO.no

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede #

Les om Unio på Unio.no

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund #

Les om YS på YS.no

Frittstående #

Disse fagforeningene er tilknyttet AKAD under forhandlinger.

Verneombud #

Verneombudene skal ivareta medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Medbestemmelse #

Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale regulerer samarbeidsgrunnlaget for reell medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved NTNU.

Annet #

Sist redigert 11.06.2019

0 Vedlegg
25374 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)