Brukerveiledninge...

ePhorte - Søkemuligheter

Målgruppe: Medarbeidere Tema: System

De mest brukte søkene finner du fra verktøylinjen øverst i ePhorte: Standard søk, Avansert søk, Hurtigsøk og Fritekstsøk. De to første er ganske like, men du bør bruke Avansert søk da det gir flere søkemuligheter.

NB: Fritekstsøk fungerer ikke alltid, og DOKU anbefaler å bruke Avansert søk.

Innhold:

Enkelt søk etter spesifikke saker

1. Trykk på nedtrekksmenyen og velg søket du ønsker

Vanlige søk i ePhorte

2. Hvis du skal søke etter spesifikke ting som tittelfeltet til sak eller journalpost kan det være lurt å fylle inn feltet Dokumenttittel ved Avansert søk. Jo flere felt du fyller ut, jo mer nøyaktige blir søkeresultatene

Avansert søk i ePhorte

3. Hvis du søker på et ord i Dokumenttittel, for eksempel «tilsetting», så får du opp alle resultatene hvor ordet er med i tittelen

Resultater fra avansert søk

4. Du kan også bruke «operatorer»; spesielle tegn som gjør søkeresultatet mer nøyaktig:

    * - Stjernetegnet gjør at du kan søke etter begynnelse, deler eller slutten av et ord, for eksempel «*setting» for å treffe alle ord som ender med «setting»

    " - Fraser med anførselstegn rundt seg søker etter den spesifikke sammensettingen av ord, for eksempel «"tilbud om midlertidig tilsetting"». Hvis du ikke bruker anførselstegn, så vil søke inkludere alle ordene uavhengig av rekkefølgen de står i

    , - Ved å sette kommategn, uten mellomrom, mellom to ord så vil søke inkludere det ene eller det andre ordet, for eksempel «handlingsplan,budsjett» for å finne saker hvor ett av ordene er med

    <> - Når du setter sammen mindre enn- og mer enn-tegnet foran ett ord, uten mellomrom før, så vil resultater som inneholder ordet ikke inkluderes. For eksempel «begjæring <>innsyn» for saker som inneholder ordet begjæring, men ikke innsyn

Raskt oppslag

Hvis du vil åpne en spesifikk sak, eller et dokument i saken, raskt.

1. Velg Hurtigsøk fra verktøylinjen øverst i ePhorte

2. Fyll inn feltet Saksnr (år/nr) og eventuelt feltet Dokumentnr

Hurtigsøk

3. Saken, eller dokumentet, åpnes da i redigeringsvinduet nederst. Du kan også søke etter Løpenummeret, som er det kronologiske nummeret til journalposten uavhengig av saks- og dokumentnummer

Resultat fra hurtigsøk

Søke mer spesifikt

1. Når du har åpnet et Avansert søk fra verktøylinjen øverst i ePhorte, så velger du det du leter etter i nedtrekksmenyen til feltet Søk etter

Avansert søk

2. Her velger du kriteriet som passer best med det du søker etter, og ePhorte tilpasser feltene deretter. For eksempel Saksmapper, Mapper, Journalposter og Dokumentposter

Avansert søk, kriterier

0 Vedlegg
1270 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)