Brukerveiledninge...

ePhorte - Postfordeling og omfordeling

Innhold:

Omfordeling - Endring av enhet/saksbehandler

1. Klikk på trekantpilen på journalpost-ikonet (konvolutt-ikonet) og velg Funksjoner, deretter Endre saksbehandler

Endre saksbehandler fra nedtrekksmenyen

2. I vinduet som åpner endrer du feltet Adm. enhet til din enhet, og trykker på Lagre

Endre administrativ enhet

Velg rett rolle/enhet

Du er alltid innlogget med en fast standardrolle. Hvis du er leder/postfordeler (eller saksbehandler) for flere enheter, må du bytte mellom enhetene/rollene fra nedtrekksmenyen her på verktøylinja øverst i ePhortebildet. Du får bare opp ufordelt post for pålogget enhet i ledersøket.

Velg rolle eller enhet

Stjernefunksjon *

For å søke opp enheter der du ikke kjenner forkortelsen eller det fulle enhetsnavnet, kan du bruke stjernetegn * (jokertegn) før og etter det du skriver inn. Da søkes det i ord som inneholder denne bokstavsammensetningen. Jokertegn erstatter ett eller flere tegn i søket, og kan brukes i alle ordsøk i ePhorte.

Stjernefunksjon

Søk etter administrative enheter

Hvis du skal fordele (eller skrive) et brev/notat til flere administrative enheter, kan du søke opp alle enhetsgruppene.

1. Klikk på konvolutt-ikonet på journalposten og velg Rediger. Klikk på forstørrelsesglasset på fanen Interne mottakere

Interne mottakere

2. I vinduet som åpner, klikk på plusstegnet ved mappeikonet til Administrativ enhetsgruppe

Administrativ enhetsgruppe i venstremenyen

2. Her ser du de forskjellige gruppene listet opp.

2.a. Klikk på ønsket gruppe, og hak av alle eller noen av enhetene du ser til høyre i bildet

2.b. Klikk på Legg til valgte rader

Legge til valgte rader

3. De valgte enhetene legger seg nå som mottakere i listen

Mottakere på enhetsnivå

"Varsle med e-post"

ePhorte har en funksjon som heter Varsle med e-post når en journalpost skal fordeles. Dette varselet trigges av endring av status på journalposten. Hvis du skal fordele et notat som først er satt til ufordelt til enheten, og velger e-postvarsel her, blir varselet sendt først når journalposten blir journalført.

0 Vedlegg
1410 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)