Brukerveiledninge...

ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN

Målgruppe: Medarbeidere Tema: System

Arbeidsavtaler skal registreres som I - Inngående journalpost, i personalmappen du har opprettet.

1. Klikk på pilen ved mappeikonet, klikk deretter på Ny journalpost og velg Ny inngående fra nedtrekksmenyen

Ny inngående fra nedtrekksmenyen

2. I vinduet som åpner fyller du inn detaljer om arbeidsavtalen, bruk forstørrelsesglassikonet for å søke. Merk at tilgangsgruppe eller kopimottaker må være registrert for at enheten skal ha lesetilgang til arbeidsavtalen

Fylle inn metadata

2.a. I feltet Dokumentdato skal du fylle inn dato for når avtalen ble signert.

2.b. I feltet Tilgangskode velger du «P - Personalforvaltning», slik at feltet Hjemmel u.off settes til «offl. § 26 femte ledd»

2.c. I feltet Tilgangsgruppe velger du personalmappen tilhørende enheten

2.d. Under fanen Avsender fyller du inn fullt navn og personopplysninger, og sørger for at det er huket av for U.off

3. Under fanen Flere avsender legger du til eventuelle kopimottakere, som enheter og/eller personer

4. Når du er ferdig å fylle inn, klikk på Lagre

5. Rediger arbeidsavtalen, endre feltet Adm. enhet til «OK-TJEN - Seksjon for økonomitjenester», feltet Saksbehandler til blankt og trykk på Lagre igjen

Redigere arbeidsavtalen

Sende til seksjon for økonomitjenester

Arbeidsavtalen er nå overført til Seksjon for økonomitjenester.

0 Vedlegg
1432 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)