Brukerveiledninge...

ePhorte – Reserverasjon mot digital kommunikasjon

Hvis en person har ikke digital postkasse og ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon, får vedkommende journalpost fysisk i postkassen.

Hvis mottakeren har reservert seg, kan ikke journalpost ekspederes elektronisk. Det må da ekspederes på epost eller som brevpost. I ePhorte ser det slik ut når Sikker Digital Forsendelse brukes:

Grensesnitt i ePhorte

En oransje boks (Oransje boks) til høyre betyr at mottakeren ikke har digital postkasse. En gul bakgrunn uten boks (Tomt felt) betyr at mottakeren har digital postkasse.

Hvis du får feilmelding har sendingen feilet; det vises også på journalposten:

Merknader i journalpost

Klikk på den blå teksten i kolonnen Merknad for å lese mer om hvorfor sendingen feilet.

Informasjon om feilmelding

0 Vedlegg
152 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)