Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
ABE-reformen Godkjent 4.2 Harald Bruland 1 Måned siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Adgangsbegrensning av wikisider i Liferay Godkjent 3.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Adgangskort St. Olavs Hospital for studenter ved MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Adgangskort St.Olavs Hospital for studenter ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 19 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.9 (Mindre endring) Gro Mogseth 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.6 (Mindre endring) Hanne Strypet 11 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 6 Måneder siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 2 Måneder siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Administrere arrangementskalender Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 4 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Administrere e-postlister i Sympa Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere kanaler i Innsida Godkjent 7.3 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Administrere tilganger Godkjent 3.1 Guro Kristiane Berge Vistad 19 Dager siden
AdminStudio Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Adobe Acrobat Reader DC Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Adobe Creative Cloud Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.4 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Afrika - utenlandsstudier Godkjent 1.0 Bjørnar Kvernevik 5 År siden
AIM-Spice Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Aimsun Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 1 År siden
Aktiver brukerkonto Godkjent 9.5 Guro Kristiane Berge Vistad 5 Måneder siden
Aktivitetskalender til NTNU Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 År siden
Aktivitetsrapport - MH Godkjent 2.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 År siden
Aktivitetsrapport ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Aktuelle kurs - Læringsportal Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 1 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Allmenn- og brukerrettet formidling i Cristin Godkjent 5.4 Liv Gaustad 2 År siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Godkjent 2.2 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Alternativt toppmal i Liferay Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 6 År siden
Altium Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
AML Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 10 Måneder siden
Ammepermisjon Godkjent 1.4 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Anaconda3 Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden