Alle sider

Status Revisjon Bruker  
AutoCAD Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
AutoCAD Architecture Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
AutoCAD Electrical Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
AutoCAD LT Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
AutoCAD Map 3D Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Autodesk Education Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Automation Studio Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Automatisk e-post til nye brukere Godkjent 1.8 Guro Kristiane Berge Vistad 4 Dager siden
Automatisk Gemini-artikkel NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 7 Måneder siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden
Automatisk videresending av epost Godkjent 3.3 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Autorisasjon for helsepersonell Godkjent 1.6 Bernt Nicolai Særsten 3 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Aventa Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 8 Måneder siden
Avfall Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Avhende smittefarlig avfall Godkjent 7.6 (Mindre endring) Arve Johansen 12 Måneder siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden