Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden
Arbeid i kum Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Arbeid i laboratorier Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av maskinelt utstyr Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 5 År siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Arbeid med biologiske faktorer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Arve Johansen 11 Måneder siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Arbeid med ventilasjonsfilter Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Arbeid på frakoblet jordet høyspentanlegg Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden
Arbeidsavtaler Godkjent 7.4 Guro Kristiane Berge Vistad 20 Dager siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidskontrakt for studentassistent Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden