Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 3 Dager siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 9 Måneder siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 18 Dager siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 7.4 Ida Johanne Ulseth 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 12 Dager siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 2 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden Flytt til søppelkassen
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Digital overføring av sensur Godkjent 2.3 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 6 Måneder siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 5 Dager siden
Digital signering av e-post og kryptert samtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital signering og kryptering av e-post Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.4 Christoffer V Hallstensen 12 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden