Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Bruk av verneutstyr Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Bruk mikrofon Godkjent 5.8 Reidar Angell Hansen 1 Måned siden
Bruk og håndtering av kjemikalier Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Bruke avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 År siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.4 Berit Stærkær 28 Dager siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Bruke bilder i nyhetssaker Godkjent 1.5 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 År siden
Bruke e-bøker fra biblioteket Godkjent 6.2 Stine Thordarson Moltubakk 10 Måneder siden
Bruke Linux på NTNU Godkjent 2.7 Christine Anne Sætre 3 År siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke multimedia i undervisningen Godkjent 3.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Bruke MySQL ved NTNU Godkjent 4.3 (Mindre endring) Jørgen Thorsnes 3 Måneder siden
Bruke NTNUs Word-maler Godkjent 8.2 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 År siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.9 Liv Gaustad 4 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.2 Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 10 Måneder siden
Bruke Skype for Business på Mac Godkjent 2.1 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden