Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Vitnemål Godkjent 5.9 Anette Knutsen 20 Dager siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Vortex Studio Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
VPN på Android Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 7 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 23 Dager siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Dag siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 7 Måneder siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 3 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Wikipedia Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 3 År siden