Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Bestille vernebrille Godkjent 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 15 Dager siden
Bestilling PC-utstyr og datarekvisita Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 4 År siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Betale for parkering på NTNU Godkjent 16.8 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Bever Control Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
BEVISST - System for virksomhetsstyring Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
BEVISST brukerstøtte Godkjent 12.8 Gry Jordet Kibsgaard 1 Måned siden
Bibliotek Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.4 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 1 År siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 4 Måneder siden
Bilder og Media NTNU Nyheter Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 2 Måneder siden
Biologiske faktorer Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
BioNumerics Godkjent 1.2 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Biotechnology Evaluation 2016 Godkjent 15.8 Jo Esten Hafsmo 2 År siden
Bistilling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 År siden