Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 2.6 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 25 Dager siden
Avtrekksskap i laboratorier og verksted Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
AV-utstyr Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Avvik og uønskede hendelser i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 År siden
Avvikssystemet for saksbehandlere Godkjent 7.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Backup av filer Godkjent 4.9 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Backup og arkiv i Liferay Godkjent 1.9 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 År siden
Barnehage og skole ved utenlandsopphold Godkjent 3.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 21 Dager siden
Batteriskift UPS og lede- og markeringslys Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.1 Lise M. Konow Linnerud 6 Måneder siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Bedømmelseskomite – doktorgrad Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden Flytt til søppelkassen
Begrunnelse og klage Godkjent 22.7 Gro-Anita Hillestad Vindheim 2 Måneder siden
Behandle digital sykmelding Godkjent 3.4 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 6.9 Heine Anders Skipenes 19 Dager siden