Alle sider

Status Revisjon Bruker  
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 17 Timer siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 23 Timer siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 23 Timer siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 23 Timer siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.4 Ann-Kristin Strømseng 1 Dag siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 1 Dag siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 1 Dag siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Dag siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 1 Dag siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 Dag siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 Dag siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 1 Dag siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 1 Dag siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.1 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 1 Dag siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 1 Dag siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 1 Dag siden