Alle sider

Status Revisjon Bruker  
7-zip Godkjent 2.2 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
20-sim Godkjent 2.8 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Årsplaner MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 4 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden Flytt til søppelkassen
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 År siden Flytt til søppelkassen
Åpne og pakke zip-filer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Knut Marius Moen Tjørstad 2 År siden
Økonomiskolen Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.9 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Økonomisk støtte til studentarrangement Godkjent 2.0 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 24 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.4 Elin Merete Bjørgen 21 Dager siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
X-win 32 Godkjent 4.7 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Xara Photo Graphic Designer Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
Wonderware Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
WinZip Godkjent 1.9 Christine Anne Sætre 4 År siden
Winsteps Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 9 Måneder siden
WinSCP Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Windows 10 Godkjent 2.8 Leif Jakobsen 2 År siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Wikipedia Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 9 Måneder siden
Wiki for bachelorstudenter i kjemi Godkjent 11.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
Widget i Liferay - hva er det Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 8 Måneder siden
Webstatistikk Godkjent 6.2 Christine Anne Sætre 1 År siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 4.7 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
VPN på Iphone og Ipad Godkjent 4.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
VPN på Android Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
VLC Godkjent 1.1 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Vitnemål Godkjent 6.2 Anette Knutsen 20 Timer siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 27 Dager siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.4 Renate Lillian Johansen 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden