Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.5 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Minutt siden
Skjemaverktøy Godkjent 3.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 16 Minutt siden
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 17 Minutt siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Time siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 9.7 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Time siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 1 Time siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 1.7 Sølvi Seljeflot 1 Time siden
MachForm - Automatisk utfylling Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Time siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.8 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 2 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Timer siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.6 Rune Haugen 2 Timer siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 21.9 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 2 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 3 Timer siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 3 Timer siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 3 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 12.1 Bernt Nicolai Særsten 4 Timer siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Timer siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.3 Monika S. Nyhagen 15 Timer siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.6 Einar Walstad 18 Timer siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 20 Timer siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 21 Timer siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 21 Timer siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 22 Timer siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 22 Timer siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 23 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.3 Amelia Dixie Matre 23 Timer siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 23 Timer siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 23 Timer siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 23 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 23 Timer siden
Brukerveiledninger for MachForm Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
MachForm - Avansert bruk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 Dag siden Flytt til søppelkassen
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Dag siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 1 Dag siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 1 Dag siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Dag siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.8 Jonathan Wright 1 Dag siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 3 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 3 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 3 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 3 Dager siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 3 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 3 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Dager siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 4 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 4 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 4 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 4 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 4 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 4 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Dager siden
Satser for bevertning ved HF Godkjent 1.7 Rune Åge Frantzen 4 Dager siden
VIP-besøk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 4 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 4 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 4 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 10.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Dager siden
Generell tekst om NTNU og Vitenskapsmuseet Godkjent 1.3 Roger Skjelbakken 4 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.1 Martine Årebråt Markussen 4 Dager siden
Sosialkomiteen IE Godkjent 12.5 Therese Mjøen 4 Dager siden
Databehandleravtale Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden