Alle sider

Status Revisjon Bruker  
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 8 Timer siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.7 Einar Walstad 8 Timer siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 2.0 Per Henning 9 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 10 Timer siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 22.1 (Mindre endring) Torstein Høe 10 Timer siden
Skjemaverktøy Godkjent 3.9 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 10 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 12.6 Bernt Nicolai Særsten 10 Timer siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 10 Timer siden
Department seminars - IBT Godkjent 60.9 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 11 Timer siden
Brukerveiledninger for MachForm Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 11 Timer siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.5 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Timer siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Thomas Misje 12 Timer siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 9.7 Andrea Hegdahl Tiltnes 12 Timer siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 12 Timer siden
MachForm - Automatisk utfylling Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 13 Timer siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.8 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 13 Timer siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 14 Timer siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.6 Rune Haugen 14 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 14 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 14 Timer siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 14 Timer siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 14 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 15 Timer siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 15 Timer siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.3 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 1 Dag siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 1 Dag siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 1 Dag siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 1 Dag siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 1 Dag siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 1 Dag siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.3 Amelia Dixie Matre 1 Dag siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Dag siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 1 Dag siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 1 Dag siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 1 Dag siden
MachForm - Avansert bruk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 Dag siden Flytt til søppelkassen
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Dag siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 1 Dag siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Ansattgoder og fordeler Godkjent 7.8 Morten Sylvester 1 Dag siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 15.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Dag siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.8 Jonathan Wright 2 Dager siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 4 Dager siden