Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.2 (Mindre endring) Rolf Thore Wold 6 Timer siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.9 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 6 Timer siden
Sett opp e-postkonto i Thunderbird for studenter Godkjent 5.1 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 7 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Timer siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.1 Vebjørn Slyngstadli 8 Timer siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.4 Oddrun Husby 9 Timer siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Prosjektopprettelse i Maconomy Godkjent 7.9 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 9.9 Jorunn Wessel 9 Timer siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.9 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Juridisk bistand Godkjent 2.6 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 16.4 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Kontraktshåndtering Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 9 Timer siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Timer siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Timer siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Anette Knutsen 10 Timer siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 7.0 Kim Sørenssen 10 Timer siden Flytt til søppelkassen
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 22.3 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Timer siden
Brukernavn og passord Godkjent 16.2 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Timer siden
Utsatt eksamen - kont Godkjent 10.4 Tora Benestad Ulstein 11 Timer siden
Bytt passord Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Timer siden
HSE at IBT Godkjent 32.7 Martin Gimmestad 12 Timer siden
Økonomisk støtte under forskningsterminen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 12 Timer siden
Sikker e-post - Digital signering og kryptering Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 12 Timer siden
Krise under utenlandsstudiene Godkjent 3.1 (Mindre endring) Torstein Høe 12 Timer siden
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 2.0 Vebjørn Slyngstadli 13 Timer siden
Sikker e-post Godkjent 2.8 Vebjørn Slyngstadli 13 Timer siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 14 Timer siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 14 Timer siden