Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 34 Minutt siden
Utdanningsklinikken at the Department of Biology Godkjent 6.8 Jonathan Wright 6 Timer siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 2 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Dager siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.0 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.4 Ann-Kristin Strømseng 2 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 2 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 2 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 2.2 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Forflytting av arbeidssted Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 2 Dager siden
Mal for å innhente info til tilgangsavtale Godkjent 4.2 Guro Kristiane Berge Vistad 2 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.5 Kristina Jones 2 Dager siden
Roller og ansvar i helseforskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 2.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.1 Monika S. Nyhagen 2 Dager siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 2 Dager siden