Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Electronics workshop IFY Godkjent 1.0 Per Henning 10 Dager siden
Elektronikkverkstedet ved NV Godkjent 9.3 Per Henning 10 Dager siden
Elektronikkverkstedet IFY Godkjent 1.0 Per Henning 10 Dager siden
Verkstedene ved NV-fakultetet Godkjent 2.8 Per Henning 10 Dager siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden
Studieplaner og emnebeskrivelser for 4-årig GLU Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Dager siden
Digitaliseringsprogram NTNU Godkjent 11.0 Ragnhild Gimse Storrø 10 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 13.0 Anette Knutsen 10 Dager siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.3 Thor Halvor Haugen 10 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 10 Dager siden
Masteravtale HF Godkjent 1.0 Karoline Lorentzen 10 Dager siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 10 Dager siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 10 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Dager siden
Test ny doktorgradsside på web Godkjent 2.0 Sandra Skillingsås 10 Dager siden
Prosentvurderingsmetoden Godkjent 2.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Dager siden
Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 10 Dager siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 10 Dager siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.5 Reidar Angell Hansen 11 Dager siden