Alle sider

Status Revisjon Bruker  
VIP-besøk Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 Dager siden
MachForm - Komme i gang Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 5 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 2.0 Per Henning 5 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Skjemaverktøy Godkjent 3.9 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 5 Dager siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 5 Dager siden
Brukerveiledninger for MachForm Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 5 Dager siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Dager siden
Omorganisering Institutt for historiske studier Godkjent 9.7 Andrea Hegdahl Tiltnes 5 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 5 Dager siden
MachForm - Automatisk utfylling Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 5 Dager siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.8 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 5 Dager siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 5 Dager siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.6 Rune Haugen 5 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 5 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 5 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 5 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 5 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Dager siden