Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Varsling av stans og test av tekniske anlegg Godkjent 23.5 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Aktiver brukerkonto Godkjent 9.5 Guro Kristiane Berge Vistad 3 Måneder siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.7 Astrid Sandvik 3 Måneder siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
PowerShell Studio Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Måneder siden
Teams - bruk av faner Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 3 Måneder siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
PitStop Pro Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Sikkerhet på mobile enheter Godkjent 3.4 Vebjørn Slyngstadli 3 Måneder siden
GISLINE Godkjent 1.0 Jan Ole Waagen 3 Måneder siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 3 Måneder siden
Avanserte widgeter for spesielle behov i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
NTNU Alumnimail Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.3 Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Årshjul med frister HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 3 Måneder siden