Alle sider

Status Revisjon Bruker  
Opprette nettsted Godkjent 6.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Redigere wikiside Godkjent 32.3 Harald Bruland 2 Måneder siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.5 Harald Bruland 2 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Kredittkort Godkjent 20.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Regler for bruk av arealer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Samtykke ved foto - video - lyd Godkjent 2.9 Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Parkeringsregler på NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Elbil - parkering og lading Godkjent 7.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.6 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Personvern og GDPR Godkjent 7.1 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 2.0 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Måneder siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 2 Måneder siden
Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH Godkjent 1.8 Brynjar Fredus Svarva 2 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden